Praha.cz

 
Josefský židovský hřbitov – hřbitov, kde je pochován Rabi Löw, slavný tvůrce Golema
1402StaryZidHrbitov4Fucikovsky_ik.jpg

Starý židovský hřbitov se rozkládá v samém centru staré Prahy, v Josefově, nedaleko Vltavy a Rudolfina. Čtvrť se původně jmenovala Židovské město a teprve až od roku 1850, kdy byla Židovská čtvrť přičleněna k Praze, se začala nazývat Josefov. Přesné datum vzniku starého židovského hřbitova není známé, prameny ale uvádějí, že byl založen v první polovině 15. století.
1402StaryZidHrbitov2Fucikovsky_ik.jpgHřbitov byl založen na nejvyšším pahorku židovského města, ale již brzy přestala jeho rozloha stačit a tak již roku 1440 byla jeho rozloha rozšířena o první přikoupený pozemek. V dalším století došlo k propojení východní a severozápadní části hřbitova a také byl přikoupen Malířovský dům se zahradou. V rozšiřování se pokračovalo i v dalších stoletích, naposledy to pak bylo roku 1768, kdy byl hřbitov rozšířen o zpustlou katovnu.


Protože židé nesměli jednotlivé hroby rušit a museli vždy zachovat náhrobek zesnulého, byly již existující hroby na Židovském hřbitově zahazovány hlínou, do které byly zasazeny další hřbitovní náhrobky – to vedlo k tomu, že náhrobky jsou nashromážděny těsně vedle sebe.


U všech náhrobků jsou zajímavé jak nápisy, tak i samotné pomníky. Na náhrobcích se používalo hebrejské písmo, nejprve ryté, a přibližně od roku 1500 písmo plastické.


1402StaryZidHrbitov1Fucikovsky_ik.jpgNejstarší náhrobek pochází z roku 1439 a patří rabínovi, básníkovi, lékaři a kabalistovi Avigdoru Karovi. Text na náhrobku začíná slovy: "Je pochován muž, který rozuměl líbezné písni…" a originál můžete vidět v Židovském muzeu, na hřbitově je pouze kopie z roku 1981. Z dalších osobností je zde pochován například Jehuda Liva ben Becalel zvaný Rabi Löw, rabín a slavný tvůrce legendárního Golema, Mordechaj Maisel, významná osobnost, byl kromě jiného i dlouholetým členem židovské rady starších a poté primasem Židovského města pražského, nebo David Gans, židovský kronikář, astronom a matematik. Najdeme zde také náhrobky vědce a polyhistora Josefa Šaloma Delmediga, rabína a sběratele hebrejských rukopisů a tisků Davida Oppenheima či lékařů Beera Kellera nebo Šalamouna Šumperce a jeho syna Mojžíše. Je zde i náhrobek Hendel Baševi, která byla známá jako „matka chudiny“. Nejmladší náhrobek na hřbitově je pomník Mojžíše Lipmana Becka z roku 1787.


Hřbitov přežil vládu Františka I., během asanace byla ale jeho rozloha zredukována. Pomníky ze zrušené části hřbitova byly zazděny do boční zdi hřbitova a jsou zde dodnes k vidění. Ostatky byly pohřbeny na pahorku, kde původně stála židovská nemocnice, která shořela roku 1689 a od počátku 18. století se zde pohřbívaly děti, které zemřely před dosažením jednoho měsíce věku.


1402StaryZidHrbitov3Fucikovsky_ik.jpgHřbitov se stal v roce 1995 národní kulturní památkou.


Starý židovský hřbitov byl inspirací pro nejrůznější českého umělce - například Jaroslava Vrchlického, Vítězslava Nezvala, Antonína Mánesa, Jaroslava Čermáka nebo Jindřicha Štýrského.Praktické informace pro návštěvníky


Starý židovský hřbitov v Josefově spadá pod pražské Židovské muzeum.

Adresa: U starého hřbitova, Praha 1 - Josefov

Mapa: ZDE.

Dopravní spojení můžete vyhledat na internetových stránkách pražského Dopravního podniku http://spojeni.dpp.cz nebo na stránkách http://jizdnirady.idnes.cz.

Kontakt a informace ohledně návštěvní doby: Židovské muzeum v Praze, telefon +420 222 749 211, 222 749 464, www.jewishmuseum.cz.Zdroj:
www.jewishmuseum.cz
www.wikipedia.org
www.rozhlas.cz


Foto: Jiří Fučikovský

(zem)