Praha.cz

 
Starý židovský hřbitov pod Žižkovskou věží
ZidovskyHrbitov2_ik.jpg

Ve Fibichově ulici u Mahlerových sadů na Žižkově - přesně tam, kde stojí televizní vysílač, leží zapomenutý starý židovský hřbitov, na kterém bylo pochováno téměř 40 000 osob. Nachází se zde řada nádherných náhrobních kamenů z 18. a 19. století a je zde pohřbena řada významných rabínů, učenců, a dalších osobností, především lékařů a podnikatelů.

ZidovskyHrbitov2_ik.jpg

Nejnavštěvovanější je hrob pražského vrchního rabína Ezechiela Landaua (1713-1793) a Eleazara Fleckelese, člena rabínského kolegia (1754-1826). Z významných představitelů osvícenství a novodobé židovské inteligence jsou zde pohřbeni například lékař Jonas Jeiteles (1735-1806), jeho syn Baruch Jeiteles (1762-1813) nebo historik David Podiebrad (1803-1882. Jsou zde i hroby prvních židovských podnikatelů Joachima Poppera (1721-1795) a příslušníků rodin Jerusalemů, Pribramů a Dormitzerů.


Historie hřbitova v datech


Byl založen roku pražskou židovskou obcí roku 1680 jako morové pohřebiště a během 10 měsíců trvající epidemie zde bylo pohřbeno asi 3000 mrtvých židů z pražského ghetta. Znovu se zde pohřbívalo v době morové epidemie v letech 1713–1714 a také během válečných událostí v letech 1742–1743 a při vypovězení Židů z Prahy v letech 1747–1750.


ZidovskyHrbitov2_ik.jpg

Protože císař Josef II. zakázal v roce 1787 z hygienických důvodů pohřbívání na starých hřbitovech uvnitř městských center, stalo se zdejší pohřebiště ústředním pražským židovským hřbitovem. Proto musel být hřbitov rozšířen v roce 1787 a poté ještě v roce 1855. V roce 1884 zde žižkovská obec zakázala další pohřbívání, z technických důvodů bylo však pohřbívání na hřbitově ukončeno až koncem června 1890. Během let jeho fungování zde bylo celkem pohřbeno celkem 37 800 osob.


Během okupace Prahy německými vojáky byl hřbitov využíván židovským obyvatelstvem k procházkám jako park. Po skončení druhé světové války hřbitov pustnul a nakonec byla větší část hřbitova zrušena a zbytek přeměněn na park - Mahlerovy sady. Ve druhé polovině 80 let byla při stavbě Žižkovského vysílače zrušena další část hřbitova a ponechána pouze jeho nejstarší část.


Rozloha hřbitova


ZidovskyHrbitov2_ik.jpg

Jeho úplně původní velikost byla 427 metrů čtverečních, během let se ale rozrostl na pětinásobek a jeho rozloha tak dvojnásobně překonala velikost starého josefovského hřbitova. V roce 1884 činila rozloha žižkovského židovského hřbitova něco mezi 21 601 až 28 000 metry čtverečními. V současnosti hřbitov zaujímá plochu 7515 metrů čtverečních.

K 1. lednu 2014 předalo Židovské muzeum v Praze po společné dohodě správu starého židovského hřbitova na Žižkově zpět Židovské obci v Praze.


Hřbitov je otevřen každé pondělí a ve středu od 11 do 15 hodin, v pátek od 9 do 13 hodin, kromě židovských svátků.


Foto: Jiří Fučikovský


Zdroj: http://cs.wikipedia.org
http://www.jewishmuseum.cz
http://www.mista.unas.cz(zem)